04-13 WOS Blues: Frits Krieg luistert naar nieuwe album John F Klaver!

Deze week aandacht voor de nieuwe cd van de John F. Klaver Band, met de titel “Coming back for more”. Zie www.johnklaver.nl

Playlist                                                       13 April 2011                                  

Nr. Artist CD/LP             nr Song Time
  1. Tune       0.30
  2. John F.Klaver Band Coming back for more (2011) 1 Gonna leave this place 3.24
  3. Idem Idem 2 Not for me 3.51
  4. Idem Idem 3 Make some dough 4.44
  5. Idem Idem 4 Move along 2.32
  6. Idem Idem 5 Scary Mary 3.29
  7. Idem Idem 6 Listen & hear 5.50
  8. Idem Idem 7 Lost but found 4.42
  9. Idem Idem 8 Lateral climb 3.34
10. Idem Idem 9 Get out of my life 4.57
11. Idem Idem 10 Coming back for more 3.39

Een rokerige kroeg, een donkerbruine stem, gedimd licht … het beschrijft de muzikale sfeer van WOS Blues, gewoon op je radio!

There ain’t nothing but the blues, luister daarom op woensdagavond van 21.00u tot 22.00u naar Fritz Krieg en zijn WOS Blues.
De playlist van WOS Blues kun je wekelijks vinden op http://www.blues-wos-blues.nl 

Geef hier uw commentaar

%d bloggers like this: